26 juni 2013

Goeden avond dynamische dames!


Veel dank voor jullie laatste brief en excuses dat ik zo laat pas antwoord. Dat heeft te maken met mijn gezondheid – ik ben nog steeds redelijk immobiel – en met mijn kapotte laptop.

De operatie aan mijn been is goed verlopen en ik ben aan het herstellen.

Hier nu ons belangrijkste nieuws:

  1. De VN heeft bevestigd dat er blauwhelmen gestuurd zullen worden om de vrede in Mali te helpen consolideren. Op 18 juni j.l. is in Ouagadougou een akkoord over een staak-het-vuren en een vredesovereenkomst door de rebellen en de Malinese staat ondertekend. Dit is het begin van een duurzame vrede.
  2. De plannen voor nieuwe verkiezingen liggen vast: de presidentsverkiezingen vinden op 28 juli 2013 plaats; het parlement moet in september 2013 en de gemeenteraden in april 2014 gekozen worden. Een goed begin voor een echte normalisering. Alle betrokken ministeries en instellingen zijn begonnen met de voorbereidingen voor deze verkiezingen. In het noorden van Mali is het gezag van de Malinese regering weer hersteld en zijn de overheidsinstellingen weer actief. Gedurende meer dan een maand is er al geen aanval meer geweest in het noorden van ons land.
  3. De steun van Nederland voor Mali over hoe met het conflict omgegaan moest worden was heel consequent en strategisch. Wij waarderen het partnerschap tussen onze landen zeer. 
  4. De ontwikkeling van onze gemeente blijft hoopvol en is op de goede weg zelfs met deze crisis. Onze gemeente is een van de weinigen die niet ‘omgevallen’ is toen de problemen echt begonnen zijn. Wij, de gemeenteraad, hebben het vertrouwen van de bevolking en we proberen naar hen te luisteren. Onze burgers betalen hun bijdragen en hun belastingen voor zover deze niet zijn uitgesteld omdat het inkomen uit tourisme wegvalt. De gemeente is tot nu toe in staat geweest het salaris van de ambtenaren te blijven betalen in tegenstelling tot andere gemeentes.
    Op de lange termijn hopen wij ons pilot project, de land- en vooral de tuinbouw te kunnen voortzetten, vooral ook omdat daarmee buiten het traditionele seizoen inkomen vergaart kan worden. Het is niet alleen een instrument voor armoedebestrijding, maar vergroot ook de zelfverzorging met levensmiddelen en is een middel tegen de werkloosheid in de gemeente. Met de hulp en begeleiding van onze technische en financiële partners zal dit project zeker slagen.
  5. De moeilijkheden die wij ondervinden zijn talrijk. Het meest urgente probleem is dat de overheid de subsidies voor de gemeenteadministraties en de investeringen voor gemeentelijke ontwikkelingsprojecten opgeschort heeft. Er is geen voedselhulp meer voor de gemeentes die door de hongersnood zijn getroffen omdat alle noodhulp naar de vluchtelingen en de mensen in het noorden van Mali gaat. Wij hebben er tevergeefs om gevraagd.
  6. Landbouw, verkoop van land: De Chinezen zijn bij ons nog niet langs geweest om land te kopen; ons land is niet te koop kan ik u verzekeren, ook niet aan de Chinezen. Wij hebben er zelf niet genoeg om ervan te leven.
  7. School : Alle leraren zijn aanwezig. Het schooljaar is goed gegaan: de lessen zijn volgens het leerplan doorgegaan zonder incidenten noch van de kant van de leraren noch van de scholieren. Het is heel jammer dat de schoolkantine gesloten was ook al hadden we de overheid om hulp gevraagd hiervoor. Kinderen zaten dus hongerig in de klas lessen te volgen.
  8. Communicatie : Dit is een grondsteen voor een succesvolle internationale samenwerking. Ik denk dat wij altijd goed samen communiceerden, ook liep dit de laatste tijd wel wat moeilijker. De redenen hiervoor zijn toch vooral onze economische problemen, de logistiek van de communicatie met het buitenland en de onzekere levensomstandigheden waarin wij leven. Wij kunnen proberen met Skype te bellen mits ik het kan downloaden/installeren en wanneer ik in Sévaré ben. 


Ik ben er overtuigd van dan ons partnerschap solide is en wij samen de kwetsbaarheid van onze gemeente en van ons land kunnen overwinnen. 

Na de presidentsverkiezingen kunnen jullie een reis naar ons land gaan plannen. Er zijn andere partners die al hier zijn om hun projecten te bezoeken.

Wij zijn heel trots op ons partnerschap met jullie en vooral zeer dankbaar voor jullie steun in crisistijd. 

Ik zou jullie nog willen informeren over ons voornemen om binnen onze gemeente over de voedselonzekerheid te discussieren; dit is door de commissie voor de voedselcrisis en het collectief van de dorpsouderen aangevraagd.


Leve de vriendschap tussen de stichting Mali-Waalsdorp en de scholen van Endé.


Met hartelijke groeten,

Ismael Guindo

Burgemeester