Aanmeldingsformulier donateur van Stichting Mali-Waalsdorp

Maandelijks € 1,00
(een Malinees kind kan iedere maand onderwijs volgen)
Jaarlijks € 12,00
(een Malinees kind kan één jaar lang onderwijs volgen)
Jaarlijks € 24,00
(twee Malinese kinderen kunnen één jaar lang onderwijs volgen)
Jaarlijks € 35,00
(een Malinees kind kan één jaar lang onderwijs volgen, heeft schrijfgerei en schriften en kan een lunch betalen)
Donatie naar eigen inzicht per maand of per jaar
  per

Persoonsgegevens

Voor- & Achternaam
Staat en huisnummer
Postcode en Woonplaats
E-mailadres
Bank- of gironummer