Aanmeldingsformulier donateur van Stichting Mali-Waalsdorp

Maandelijks € 1,00
(een Malinees kind kan iedere maand onderwijs volgen)
Jaarlijks € 12,00
(een Malinees kind kan één jaar lang onderwijs volgen)
Jaarlijks € 24,00
(twee Malinese kinderen kunnen één jaar lang onderwijs volgen)
Jaarlijks € 35,00
(een Malinees kind kan één jaar lang onderwijs volgen, heeft schrijfgerei en schriften en kan een lunch betalen)
Donatie naar eigen inzicht per maand of per jaar
  per

Persoonsgegevens

Voor- & Achternaam
Staat en huisnummer
Postcode en Woonplaats
E-mailadres
IBAN-rekeningnummer


Na aanmelding zal er contact met u worden opgenomen betreffende de door uzelf uit te voeren overboeking van de donatie.
Stichting Mali-Waalsdorp zal nooit bedragen van uw rekening afboeken door middel van (automatische) incasso.
Na aanmelding ontvangt u maximaal 6x per jaar een nieuwsbrief en/of bericht per e-mail. U kunt zich hier desgewenst te allen tijden voor afmelden.
Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden verstrekt.

Ik ga hiermee akkoord.